Gira el teu dispositiu per visualitzar aquesta web.

Si veieu aquesta pantalla a l'ordinador, proveu de reduir el zoom.

Sol·licitud d’accés a la informació pública

Dades d'identificació de la persona sol·licitant
Les persones tenen el dret d’accedir a la informació pública a títol individual o en nom i representació de qualsevol persona jurídica legalment constituïda, a partir dels setze anys, sense que calgui acreditar o al·legar cap interès personal, motivació ni invocació de cap norma.
Adreça de la persona sol·licitant
Dades de la persona representant
Adreça a l'efecte de notificació
Descripció de la sol·licitud
Indiqueu quin és el motiu de la vostra sol·licitud
Informació sobre el tractament de dades personals: Responsable: FUNDACIÓ TEATRE LLIURE-TEATRE PÚBLIC DE BARCELONA és el responsable del tractament de les dades personals de l'interessat i l'informa que aquestes dades seran tractades de conformitat amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d'abril (RGPD) i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre (LOPDGDD). / Finalitat del tractament: contestar la petició d’accés a la informació pública. / Base legal del tractament: autorització expressa de l’interessat. / Criteris de conservació: les seves dades seran conservades durant el temps necessari per tal de donar per contestada la petició d’accés a la informació, i quan ja no siguin necessàries per a tal finalitat, seran suprimides amb les mesures de seguretat adequades per garantir la seva confidencialitat. / Drets de l’interessat: Dret a retirar el consentiment en qualsevol moment; dret d'accés, rectificació, portabilitat i supressió de les seves dades i de la limitació o oposició al seu tractament; dret a presentar una reclamació davant l'Autoritat de control (apdcat.gencat.cat) si considera que el tractament no s'ajusta a la normativa vigent. // Dades de contacte per exercir els seus drets: FUNDACIÓ TEATRE LLIURE – TEATRE PÚBLIC DE BARCELONA, en endavant, el TLL. CIF: G-58658931. Inscrita en el Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya el dia 29/11/1988 amb el número 409. Adreça postal Plaça Margarida Xirgu 1 (08004), Barcelona. Telèfon 932 89 27 70. Correu electrònic lopd@teatrelliure.com. Delegat de Protecció de Dades: Badia)Advocats, Andreu Alonso, aalonso@badia-adv.com