Gira el teu dispositiu per visualitzar aquesta web.

Si veieu aquesta pantalla a l'ordinador, proveu de reduir el zoom.

àgora lliure - upf

L’Àgora Lliure-UPF és un espai de col·laboració i d’intercanvi entre el món artístic i l’acadèmic amb l’objectiu d’implicar la comunitat universitària en les activitats pròpies del teatre i, a la inversa, que els professionals de l’escena i el públic s’apropin a la visió i als coneixements que pot aportar la universitat. Un entorn cultural compartit, de caràcter humanista i interdisciplinari, idoni per fer créixer el pensament lliure i crític. Totes les activitats que s’hi generin —sempre amb la programació del Teatre Lliure com a eix temàtic i conceptual de debat— tindran aquest objectiu.
Les accions previstes poden ser d’àmbit intern, dirigides principalment als professionals del teatre i a estudiants, o amb una clara projecció pública, que convidin els ciutadans a participar d’aquesta eina de reflexió. Parlem de trobades de treball inserides en el procés de creació d’un muntatge, activitats específiques dirigides a grups d’estudiants de la UPF (Aula de Teatre, Aula d’Audiovisuals), i col·laboracions en la recerca acadèmica, en taules rodones, simposis i col·loquis oberts a la participació i a la curiositat del públic en general.
Aspirem a crear un ampli espai de trobada d’idees i de confrontació dialèctica i a fer caure les barreres entre l’àmbit escènic i l’acadèmic —tornant a alguns principis de la formació universal clàssica. I sobretot, volem compartir aquesta àgora de creadors, professors i estudiants amb tots els ciutadans.

més informació

un projecte del Teatre Lliure i la Universitat Pompeu Fabra


seguiu #ÀgoraLliureUPF al twitter