Gira el teu dispositiu per visualitzar aquesta web.

Si veieu aquesta pantalla a l'ordinador, proveu de reduir el zoom.

Condicions

Condicions generals dels abonaments:

1. Les entrades dels abonaments s’han d’utilitzar durant la temporada corresponent a l’abonament. Fins a 2 entrades per cada espectacle.
2. El Teatre Lliure no garanteix les localitats dels espectacles: es recomana fer les reserves amb prou antelació.
3. Les entrades comprades o reservades amb els Abonament Espectador es poden retornar o canviar fins a 48 hores abans de l’inici de la funció sense cap càrrec de gestió.
4. Les entrades comprades amb els Passis es poden canviar fins a 48 hores abans de l’inici de la funció amb un càrrec de gestió per a cada enterada canviada
5. Les funcions i espectacles inclosos als abonaments poden patir algun canvi durant la temporada. En cas de cancel·lació d’alguna funció o espectacle, les entrades adquirides amb l’abonament seran retornades per poder ser utilitzades en qualsevol altre espectacle disponible de la temporada vigent.