Gira el teu dispositiu per visualitzar aquesta web.

Si veieu aquesta pantalla a l'ordinador, proveu de reduir el zoom.

política de privacitat

INFORMACIÓ BÀSICA SOBRE PROTECCIÓ DE DADES

Responsable del tractament
FUNDACIÓ TEATRE LLIURE – TEATRE PÚBLIC DE BARCELONA
més informació a la pestanya inferior

Finalitat
Gestió de la compravenda d’entrades per a espectacles; Gestió de la subscripció a la plataforma lliureonline.com; tractament amb finalitats comercials, tramesa d’ofertes, informació i propostes comercial i elaboració d’enquestes de satisfacció, perfils, estudis de mercat i anàlisis estadístiques.
més informació a la pestanya inferior

Legitimitat
Consentiment de la persona interessada, necessari per l’execució d’un contracte i en determinats casos, interès legítim.
més informació a la pestanya inferior

Conservació de les dades
Fins que el servei hagi acabat o hi hagi una obligació legal.
més informació a la pestanya inferior

Destinataris
Les vostres dades només es tracten pel TLL, amb l’excepció dels casos en què comunicar-les sigui necessari per acomplir la finalitat directament relacionada amb l’organització, el pagament, acomodació i assistència a l’espectacle o servei contractat, o bé hi hagi obligació legal.
més informació a la pestanya inferior

Procedència de les dades
Ens facilita les dades sota la seva responsabilitat i té el consentiment de l’interessat en el cas que no siguin les seves. 
més informació a la pestanya inferior

Drets
Accedir a les dades, rectificar-les i suprimir-ne; també altres drets, com s’explica en la informació addicional.
Presentar una reclamació davant l'Autoritat de Control (http://apdcat.gencat.cat/).
més informació a la pestanya inferior

Política de privacitat

POLÍTICA DE PRIVACITAT

1. INFORMACIÓ PER A L’USUARI

Qui és el responsable del tractament de les seves dades personals?
FUNDACIÓ TEATRE LLIURE-TEATRE PÚBLIC DE BARCELONA és el RESPONSABLE del tractament de les dades personals de l’USUARI i l’informa que aquestes dades es tractaran de conformitat amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril (RGPD), i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre (LOPDGDD).

Perquè tractem les seves dades personals?
Per mantenir una relació comercial amb l’USUARI. Les operacions previstes per fer el tractament són:

 • Gestió de la compravenda d’entrades per a espectacles.
 • Gestió de la subscripció a la plataforma lliureonline.com.
 • Enviament de comunicacions comercials publicitàries per e-mail, fax, SMS, MMS, xarxes socials o qualsevol altre mitjà electrònic o físic, present o futur, que permeti efectuar comunicacions comercials. Aquestes comunicacions s’han de fer per mitjà del RESPONSABLE i estan relacionades amb els seus productes i serveis, o amb els seus col·laboradors o proveïdors, amb els quals hagi arribat a algun acord de promoció. En aquest cas, els tercers no tindran mai accés a les dades personals.
 • Efectuar estudis de mercat i anàlisis estadístiques.
 • Tramitar encàrrecs de peticions, donar resposta a les consultes o qualsevol tipus de petició que faci l’USUARI a través de qualsevol de les formes de contacte que es posen a la seva disposició a la pàgina web del RESPONSABLE.
 • Enviar el butlletí informatiu online, sobre novetats, ofertes i promocions en la nostra activitat.

Per quin motiu podem tractar les seves dades personals?
Perquè el tractament està legitimat per l’article 6 del RGPD de la següent manera:

 • Amb el consentiment de l’USUARI: enviament de comunicacions comercials i del butlletí informatiu.
 • Per ser necessari en l’execució d’un contracte en la compra d’entrades i subscripció a la plataforma lliureonline.com.
 • Per interès legítim del RESPONSABLE: efectuar estudis de mercat, anàlisis estadístiques, etc. i tramitar encàrrecs, sol·licituds, etc. a petició de l’USUARI.

Durant quant de temps guardarem les seves dades personals?
Es conservaran durant no més temps del necessari per mantenir la finalitat del tractament o mentre hi hagi prescripcions legals que en dictaminin la custòdia i quan ja no sigui necessari per a això, se suprimiran amb mesures de seguretat adequades per garantir l’anonimització de les dades o la seva destrucció total.

A qui facilitem les seves dades personals?
No està prevista cap comunicació de dades personals a tercers excepte, si fos necessari per al desenvolupament i execució de les finalitats del tractament, als nostres proveïdors de serveis relacionats amb comunicacions, amb els quals el RESPONSABLE ha formalitzat els contractes de confidencialitat i d’encarregat de tractament exigits per la normativa vigent de privacitat o bé hi hagi obligació legal.

Quins són els seus drets?
Els drets que té l’USUARI són:

 • Dret a retirar el consentiment en qualsevol moment.
 • Dret d’accés, rectificació, portabilitat i supressió de les seves dades i de limitació o oposició al seu tractament.
 • Dret a presentar una reclamació davant l’autoritat de control (apdcat.gencat.cat) si considera que el tractament no s’ajusta a la normativa vigent.

Dades de contacte per exercir els seus drets:
FUNDACIÓ TEATRE LLIURE-TEATRE PÚBLIC DE BARCELONA. PLAÇA MARGARIDA XIRGÚ, S/N - 08004 BARCELONA (Barcelona). E-mail: lopd@teatrelliure.com

Dades de contacte del delegat de protecció de dades: Despatx d’Advocats Badia - aalonso@badia-adv.com

2. CARÀCTER OBLIGATORI O FACULTATIU DE LA INFORMACIÓ FACILITADA PER L’USUARI
L’usuari, mitjançant la marcació de les caselles corresponents i l’entrada de dades en els camps, accepta expressament i de forma lliure i inequívoca, que les seves dades són necessàries per atendre la seva petició. El RESPONSABLE indicarà quines dades són necessàries per a la prestació d’un servei òptim a l’usuari. En cas que no es facilitin aquestes dades, no es garanteix que la informació i serveis facilitats siguin completament ajustats a les seves necessitats.

L’usuari garanteix que les dades personals facilitades al RESPONSABLE són veraces i es fa responsable de comunicar qualsevol modificació de les mateixes.

3. MESURES DE SEGURETAT
Que, de conformitat amb el que estableixen les normatives vigents en protecció de dades personals, el RESPONSABLE està complint amb totes les disposicions de les normatives RGPD i LOPDGDD per al tractament de les dades personals de la seva responsabilitat, i manifestament amb els principis descrits a l’article 5 del RGPD, pels quals es tracten de manera lícita, lleial i transparent en relació amb l’interessat i adequades, pertinents i limitades al que és necessari en relació amb les finalitats per a les quals es tracten.
El RESPONSABLE garanteix que ha implementat polítiques tècniques i organitzatives apropiades per aplicar les mesures de seguretat que estableixen el RGPD i la LOPDGDD per tal de protegir els drets i llibertats dels USUARIS i els ha comunicat la informació adequada perquè puguin exercir-los.

Per a més informació sobre les garanties de privacitat, pots dirigir-te al RESPONSABLE a través de FUNDACIÓ TEATRE LLIURE-TEATRE PÚBLIC DE BARCELONA. PLAÇA MARGARIDA XIRGÚ, S/N - 08004 BARCELONA (Barcelona). E-mail: info@teatrelliure.com
Dades de contacte del delegat de protecció de dades: Despatx d’Advocats Badia - aalonso@badia-adv.com