Gira el teu dispositiu per visualitzar aquesta web.

Si veieu aquesta pantalla a l'ordinador, proveu de reduir el zoom.

Sala de premsa i vestíbul

Entrant al Teatre Lliure per la Plaça Margarida Xirgu, a l’esquerra de taquilles s’obre un vestíbol que dona a la sala de premsa. En ella, amb deu files de cadires a cada banda d’un passadís central. A mà dreta, una paret interior del teatre; a mà esquerra, la façana de finestrals que dóna a la plaça. La sala, d’uns 15 x 5 m, està equipada amb una taula llarga per a fer les presentacions i microfonia adaptada per a l’amplificació i l’enregistrament. S’utilitza habitualment per a rodes de premsa, col·loquis i conferències.


plànol sala de premsa (pdf)
fitxa tècnica montjuïc (pdf)